Szanowni Państwo,

 

właśnie zostały opracowane wyniki dorocznego badania Top1500 Najbardziej efektywne firmy logistyczne. Celem badania jest ustalenie na podstwie obiektywnych danych faktycznego stanu rynku usług logistycznych.

Do ostatecznego opracowania wybrano dane finansowe tysiąca pięciuset firm o najwyższych przychodach ze sprzedaży. Ze względów porównawczych zebrane dane podzielono na równoliczne grupy a następnie uszeregowano w ramach tych grup ze względu na efektywność gospodarowania.

Powstały trzy samodzielne rankingi:

  1. Top500  Największych firm

  2. Top500  Dużych firm

  3. Top500  Średnich firm

 

Zestawienie sporządzane jest po raz piętnasty. Początkowo obejmowało tylko pięćset największych firm, co było uzasadnione wielkością rynku. Następnie dodano dane tysiąca następnych firm, aby lepiej pokazać różnice pomiędzy firmami różnej wielkości. W bieżącym opracowaniu o raz pierwszy wydzielono grupę firm, które określiliśmy mianem "DUŻE" (w praktyce ich przychody mieszczą się obecnie w przedziale 15-35 mln zł), ponieważ rola pełniona przez nie na rynku różni się zarówno od firm największych, jak i firm średniej wielkości (przychody w przedziale 7-15 mln zł). 

 

Cena raportu, zawierającego prezentację generalnych wyników badania rynku w ujęciu historycznym, ocenę efektywności firm na tle rynku, podstawowe dane finansowe, wybrane wskaźniki, katalog alfabetyczny, dane teleadresowe, oraz ogólne i szczegółowe zestawienia rankingowe, wynosi 440 zł. Zainteresowanych prosimy o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury. 

 

Firmy uwzględnione w rankingu otrzymują w cenie raportu dyplom zaklasyfikowania do grona najbardziej efektywnych firm logistycznych w Polsce.

 

Prosiłbym także o podawanie w korespondencji numeru REGON firmy dla identyfikacji w bazie danych oraz danych kontaktowych korespondenta. Będę wdzięczny także za zwrotne wytknięcie ewentualnych niedociągnięć w przesłanym materiale, wszelkich błędów i opuszczeń. Liczę szczególnie na odzew tych firm, których zabrakło w rankingu. Może uda się ustalić przyczynę tego stanu rzeczy i wspólnymi siłami doprowadzić do umieszczenia firmy w następnym wydaniu rankingu.

 

Z wyrazami poważania.

Piotr Szreter

DGC

Business Meeting

Top 1500

Podstawowe informacje o badaniu

Badanie realizowane corocznie, począwszy od 2006 r. Służy jako narzędzie pomiaru rynku usług logistycznych.

Badanie obejmuje wszystkie firmy o przychodach powyżej 1 mln zł. Analizie poddawane są aktualne wyniki finansowe 1500 największych (trzy ostatnie okresy obrachunkowe). Analiza efektywności obejmuje rentowność działalności, płynność finansową, sprawność wykorzystania zasobów oraz finansowanie działalności. Na jej podstawie sporządzany jest ranking najbardziej efektywnych firm oraz raport, który pozwala dokonać segmentacji rynku, zmierzyć udziały rynkowe oraz wyznaczyć dominujące tendencje.

Wskaźniki efektywności

Dynamika sprzedaży

Marża operacyjna

Marża netto

Rentowność aktywów

Rentowność kapitału własnego

Rotacja należności

Rotacja zobowiązań

Płynność finansowa bieżąca

Płynność finansowa gotówkowa

Rotacja aktywów

Relacja kapitału własnego do przychodów

Pokrycie zadłużenia kapitałem własnym

505 121 345

©2020 by Data Group Consulting. Created with Eurologistics Media Group