top of page
top-1500.png

Szanowni Państwo,

 

właśnie zostały opracowane wyniki dorocznego badania Top1500 Najbardziej efektywne firmy logistyczne, obejmującego wyniki finansowe za trzy ostatnie lata obrachunkowe. Celem badania jest ustalenie na podstawie obiektywnych danych faktycznego stanu rynku usług logistycznych.

Do ostatecznego opracowania wybrano dane finansowe tysiąca pięciuset firm o najwyższych przychodach ze sprzedaży. Ze względów porównawczych zebrane dane podzielono na trzy równoliczne grupy a następnie uszeregowano w ramach tych grup ze względu na efektywność gospodarowania. Powstały trzy samodzielne rankingi:

1.        Top500  Największe firmy 
2.        Top500  Duże firmy 
3.        Top500  Średnie firmy
 

Najlepsi w poszczególnych kategoriach:

1.        Top500  Największe firmy - DHL Global Forwarding
2.        Top500  Duże firmy  - Framar
3.        Top500  Średnie firmy  - Wład-Trans Logistics

Do ostatecznego opracowania wybrano dane finansowe tysiąca pięciuset firm o najwyższych przychodach ze sprzedaży. Ze względów porównawczych zebrane dane podzielono na trzy równoliczne grupy a następnie uszeregowano w ramach tych grup ze względu na efektywność gospodarowania. Powstały trzy samodzielne rankingi:

1.        Top500  Największe firmy 
2.        Top500  Duże firmy 
3.        Top500  Średnie firmy
 

Najlepsi w poszczególnych kategoriach:

1.        Top500  Największe firmy - DHL Global Forwarding
2.        Top500  Duże firmy  - Framar
3.        Top500  Średnie firmy  - Wład-Trans Logistics

wM0J2jR1gmXfAegh.png

Zestawienie sporządzane jest po raz siedemnasty. Początkowo obejmowało tylko pięćset największych firm, co było uzasadnione wielkością rynku. Następnie dodano dane tysiąca następnych firm, aby lepiej pokazać różnice pomiędzy firmami różnej wielkości. W ostatnich trzech edycjach raportu wydzielono grupę firm, które określiliśmy mianem "DUŻE" (w praktyce ich przychody mieszczą się obecnie w przedziale 20-44 mln zł), ponieważ rola pełniona przez nie na rynku różni się zarówno od firm największych (począwszy od Amazon Fulfillment Poland o przychodach 3,670 mld zł), jak i firm średniej wielkości (najmniejsza z uwzględnionych w zestawieniu Bojur Logistic osiągnęła 10,130 mln zł przychodu ze sprzedaży). 

 

Cena raportu, zawierającego prezentację generalnych wyników badania rynku w ujęciu historycznym, ocenę efektywności firm na tle rynku, podstawowe dane finansowe, wybrane wskaźniki, katalog alfabetyczny, dane teleadresowe, oraz ogólne i szczegółowe zestawienia rankingowe, wynosi dla firm uwzględnionych w rankingu 600 zł. 

Firmy uwzględnione w rankingu otrzymują w cenie raportu dyplom zaklasyfikowania do grona najbardziej efektywnych firm logistycznych w Polsce. Dyplom można uzyskać osobno za cenę 99 zł. 

Zainteresowanych prosimy o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury. 

Nie chcąc ograniczać dostępu do raportu, który dawniej dzięki sponsorowi był ogólnie dostępny, oferujemy go bezpłatnie firmom świadczącym usługi logistyczne nie uwzględnionym  w rankingu.

Prosiłbym także o podawanie w korespondencji za każdym razem numeru REGON firmy dla identyfikacji w bazie danych oraz pełnych danych kontaktowych korespondenta. Będę wdzięczny także za zwrotne wytknięcie ewentualnych niedociągnięć w przesłanym materiale, wszelkich błędów i opuszczeń. 

Z wyrazami poważania.


Piotr Szreter 
DGC 
ul. Sielecka48/69 
00-738 Warszawa 
505 121 345 
piotr.szreter@dgc.com.pl 
www.dgc.com.pl

shutterstock_1953455260.jpg

Top 1500

Podstawowe informacje o badaniu

Badanie realizowane corocznie, począwszy od 2006 r. Służy jako narzędzie pomiaru rynku usług logistycznych.

Badanie obejmuje wszystkie firmy o przychodach powyżej 1 mln zł. Analizie poddawane są aktualne wyniki finansowe 1500 największych (trzy ostatnie okresy obrachunkowe). Analiza efektywności obejmuje rentowność działalności, płynność finansową, sprawność wykorzystania zasobów oraz finansowanie działalności. Na jej podstawie sporządzany jest ranking najbardziej efektywnych firm oraz raport, który pozwala dokonać segmentacji rynku, zmierzyć udziały rynkowe oraz wyznaczyć dominujące tendencje.

Wskaźniki efektywności

Dynamika sprzedaży

Marża operacyjna

Marża netto

Rentowność aktywów

Rentowność kapitału własnego

Rotacja należności

Rotacja zobowiązań

Płynność finansowa bieżąca

Płynność finansowa gotówkowa

Rotacja aktywów

Relacja kapitału własnego do przychodów

Pokrycie zadłużenia kapitałem własnym

qHrzaPEYRzU3wT63.png

Wyniki badania Top1500 Najbardziej efektywne firmy logistyczne, obejmującego wyniki finansowe za trzy ostatnie lata obrachunkowe (2017-2019).
 
Celem badania jest ustalenie na podstawie obiektywnych danych faktycznego stanu rynku usług logistycznych.

Wyniki dorocznego badania Top1500

Do ostatecznego opracowania wybrano dane finansowe tysiąca pięciuset firm o najwyższych przychodach ze sprzedaży. Ze względów porównawczych zebrane dane podzielono na trzy równoliczne grupy a następnie uszeregowano w ramach tych grup ze względu na efektywność gospodarowania. Powstały trzy samodzielne rankingi:

 

  1. Top500  Największe firmy 

  2. Top500  Duże firmy 

  3. Top500  Średnie firmy 

 
Najlepsi w poszczególnych kategoriach:
  1. Top500  Największe firmy - Panalpina Polska 

  2. Top500  Duże firmy  - Abretix 

  3. Top500  Średnie firmy  - Depo
     

Zestawienie sporządzane jest po raz szesnasty. Początkowo obejmowało tylko pięćset największych firm, co było uzasadnione wielkością rynku. Następnie dodano dane tysiąca następnych firm, aby lepiej pokazać różnice pomiędzy firmami różnej wielkości. W ostatnich dwóch edycjach raportu wydzielono grupę firm, które określiliśmy mianem "DUŻE" (w praktyce ich przychody mieszczą się obecnie w przedziale 19-41 mln zł), ponieważ rola pełniona przez nie na rynku różni się zarówno od firm największych (począwszy od Amazon Fulfillment Poland o przychodach 2,234 mld zł), jak i firm średniej wielkości (najmniejsza z uwzględnionych w zestawieniu Ste.R Transport osiągnęła 10,016 mln zł przychodu ze sprzedaży). 

 

Cena raportu, zawierającego prezentację generalnych wyników badania rynku w ujęciu historycznym, ocenę efektywności firm na tle rynku, podstawowe dane finansowe, wybrane wskaźniki, katalog alfabetyczny, dane teleadresowe, oraz ogólne i szczegółowe zestawienia rankingowe, wynosi dla firm uwzględnionych w rankingu 500 zł. 

Firmy uwzględnione w rankingu otrzymują w cenie raportu dyplom zaklasyfikowania do grona najbardziej efektywnych firm logistycznych w Polsce. Dyplom można uzyskać osobno za cenę 99 zł. 


Zainteresowanych prosimy o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury. 

 

Nie chcąc ograniczać dostępu do raportu, który dawniej dzięki sponsorowi był ogólnie dostępny, oferujemy go bezpłatnie przez cały miesiąc maj 2021 r. firmom świadczącym usługi logistyczne nie uwzględnionym  w rankingu.

 

Prosiłbym także o podawanie w korespondencji za każdym razem numeru REGON firmy dla identyfikacji w bazie danych oraz pełnych danych kontaktowych korespondenta. Będę wdzięczny także za zwrotne wytknięcie ewentualnych niedociągnięć w przesłanym materiale, wszelkich błędów i opuszczeń. 

epoljajginffmbkf.png
bottom of page