top of page
Operator-logistyczny-2020-LOGO-black.png

Operator Logistyczny 2024

Udział w programie badawczym Operator Logistyczny Roku jest otwarty, ograniczony jedynie aspiracjami uczestników do zajmowania najwyższych miejsc w rankingu tworzonym w wyniku badania. Przyjęcie za cel badania pomiaru pozycji rynkowej firm logistycznych jest w restrykcyjne i sprzyja wyłanianiu firm aspirujących do miana liderów w swoich specjalizacjach rynkowych (transport i spedycja drogowa, spedycja lotnicza i morska, usługi ekspresowe i kurierskie, logistyka kontraktowa, logistyka określonych towarów lub kanałów zbytu towarów), ale oczywiście tylko takich, które ogłaszanemu publicznie osądowi klientów chcą się poddać. Liczba takich firm jest ograniczona, nie będzie wśród nich przypadkowych firm. W tak wyselekcjonowanym gronie siłą rzeczy liczebnie przeważa grupa kilkudziesięciu największych w kraju przedsiębiorstw, które odpowiadają za olbrzymią część obrotu rynku usług logistycznych w Polsce. Przeciwwagę stanowi coraz liczniejsza grupa szybko rozwijających się mniejszych firm, stawiających sobie najbardziej ambitne cele.

gala.jpg

Our Story

Przez odniesienie ocen jakości obsługi do potrzeb i oczekiwań klientów, oraz do postrzegania przez nich całego otoczenia konkurencyjnego, program badawczy Operator Logistyczny Roku pozwala uczestnikowi zmierzyć pozycję rynkową. To podejście zakłada, że klienci badanych firm mają możliwość dokonania oceny znaczenia każdego istotnego aspektu obsługi a także mają wolny wybór wskazania, która firma najlepiej spełnia ich oczekiwania. Poddanie się niezależnemu badaniu daje szansę uzyskania rekomendacji jakości świadczonych usług jako najlepszych na rynku. W tym celu sporządzany jest generalny ranking firm, który w sposób skondensowany przedstawia sumę opinii klientów na temat danej firmy w kontekście ocen uzyskanych przez inne, często bezpośrednio konkurujące, firmy. 

Zobacz aktualny raport badania Operator Logistyczny roku 2023

dgc-tlo.jpg

DLACZEGO WARTO ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W BADANIU?

Dostępne dla wszystkich firm

Badanie satysfakcji klientów Operator Logistyczny Roku jest dostępne dla wszystkich firm działających na rynku usług logistycznych.

Pomiar zadowolenia klientów

Pozwala nie tylko zmierzyć zadowolenie i lojalność  ale także określić pozycję firmy na rynku, dzięki możliwości porównania `

z wynikami konkurentów.

Promocja jakości usług

Promuje te firmy, które szukają sposobu, aby zaprezentować swoje osiągnięcia szerokiemu ogółowi odbiorców usług logistycznych

Wiarygodna ocena
pozycji rynkowej

Operator Logistyczny Roku nie dzieli firm na lepsze i gorsze, nie wyróżnia też największych kosztem pozostałych.

Podział na specjalizacje

Jest to możliwe dzięki zasadzie doboru uczestników - wskutek własnej selekcji do badania trafiają tylko ci, którzy walczą o miano liderów poszczególnych specjalizacji rynkowych.

Rekomendacje klientów

Badanie udziela rekomendacji jakości świadczonych usług. Jedynie miarodajne w tym względzie są opinie klientów.

Zobacz video relację
z Gali Logistyki, Transportu, Produkcji 2023

bottom of page