top of page
shutterstock_1062446840.jpg

Badania ad-hoc

Badania systemów organizacji dostaw

Badanie zarządzania dostawami przez producenta artykułów szybkozbywalnych

 • Potrzeby i oczekiwania odbiorców

 • Odczuwanie siły przetargowej wobec dostawców produktów

 • Postrzeganie dystansu między dostawcami

 • Wskazanie benchmarku i odnotowanie odbiegających od normy (korzystnych i niekorzystnych z punktu widzenia odbiorcy) rozwiązań stosowanych przez konkurencyjnych dostawców

 • Najważniejsze trendy w sposobie kształtowania relacji między dostawcami produktów a odbiorcami 

 • Kierunki rozwoju usług związanych z głównymi zadaniami realizowanymi przez dostawców

 • Rola integratora usług logistycznych

 • Badanie organizacji dostaw części zamiennych przez producenta urządzeń mechanicznych

 • Badanie organizacji dostaw do odbiorców hurtowych i końcowych z punktu widzenia integratora usług logistycznych

 • Badanie specjalizacji branżowej integratorów usług logistycznych

 

Inne:

 • Badanie organizacji dostaw części zamiennych przez producenta urządzeń mechanicznych

 • Badanie organizacji dostaw do odbiorców hurtowych i końcowych z punktu widzenia integratora usług logistycznych

 • Badanie specjalizacji branżowej integratorów usług logistycznych

Badania wewnętrznej organizacji firm logistycznych

Badanie zarządzania flotą przewoźników

 • Rozpoznanie pozytywów i negatywów współpracy

 • Rozpoznanie trudności w komunikacji

 • Ocena współpracy na tle rynku

 • Rozpoznanie sytuacji rynkowej przewoźników

 • Ocena możliwości rozwoju przewoźników

 

Inne:

 • Badanie zarządzania działem sprzedaży firmy logistycznej (stały nadzór nad jakością pracy handlowców)

Badania segmentacyjne odbiorców usług logistycznych

Badania satysfakcji klientów

Doraźne, ciągły nadzór nad jakością obsługi

 

Zarządzanie i organizacja

 1. Komunikacja (łatwość i szybkość uzyskania kontaktu z właściwą osobą)

 2. Kompetencje (decyzje podejmowane na szczeblu kontaktu z klientem)

 3. Elastyczność (reakcja na nietypowe sytuacje)

 4. Czas reakcji (pełne rozwiązanie zgłoszonej sprawy w akceptowalnym czasie)

 5. Raportowanie Innowacyjność (wprowadzanie nowych technologii)

 6. Informatyzacja (integracja systemów informatycznych)

 

Realizacja procesu logistycznego

 1. Terminowość dostaw

 2. Szybkość dostaw [czas realizacji dostaw zgodny z oczekiwaniami]

 3. Mobilność systemu dostaw (realizacja dostaw w niestandardowym czasie)

 4. Adekwatność środków transportu (dostosowanie pojazdów)

 5. Bezbłędność dostaw

 6. Bezpieczeństwo przesyłek

 7. Optymalizacja procesu logistycznego (minimalizacja czasu i kosztów dostaw)

 8. Poprawność i kompletność dokumentacji

 

Warunki współpracy

 1. Poziom techniczny taboru

 2. Obszar działania (gęstość i zasięg sieci dystrybucji, dogodna lokalizacja)

 3. Zakres usług (kompleksowość)

 4. Potencjał Standard usług (jakość usług odpowiada proponowanej cenie)

 

Generalna ocena

 1. Wyjątkowość firmy na rynku

 2. Braki firmy w porównaniu z innymi firmami

 3. Najsłabsze strony firmy

 4. Najmocniejsze strony firmy

 5. Elementy, które w pracy firmy trzeba zmienić [krótkookresowe]

 6. Warunki poprawy/udoskonalenia jakości usług [długookresowe)

Badania konkurencji / przetargi na obsługę logistyczną

Organizacja konkursu ofert na obsługę logistyczną

 • Przygotowanie treści i sformatowanie zapytania ofertowego

 • Selekcja i dobór firm logistycznych, do których trafi zapytanie ofertowe

 • Identyfikacja osób odpowiedzialnych w firmach logistycznych za składanie ofert

 • Nawiązanie kontaktu z tymi osobami

 • Wysyłka zapytań ofertowych

 • Monitorowanie spływu ofert

 • Zestawienie i standaryzacja ofert

 • Analiza ofert

 

Inne:

 • Badanie poziomu cen obowiązujących na rynku za wybrane usługi magazynowo-logistyczne oraz badanie doświadczenia, referencji, możliwości realizacji dostaw, zasobów i umiejętności wybranych operatorów usług logistycznych

 • Badanie poziomu cen obowiązujących na rynku na przesyłki drobnicowe i całopojazdowe

Badania segmentacyjne dostawców usług logistycznych

Badanie segmentacyjne rynku dostawców usług logistycznych

 • Oszacowanie wielkości rynku usług oraz wielkości segmentów (ujęcie ilościowe i wartościowe)

 • Wskazanie trendów w tych segmentach

 • Ocena konkurentów działających w segmentach

 • Udziały rynkowe

 • Zasięg geograficzny

 • Preferowane kierunki w imporcie oraz eksporcie

 • Potencjał wykonawczy

 • Strategia rynkowa

 • Pozycja rynkowa

Badania systemów organizacji dostaw
Badania wewnętrznej organizacji firm logistycznych
Badania segmentacyjne odbiorców usług logistycznych
Badania segmentacyjne odbiorców usług logistycznych
bottom of page