Rekrutacja

uczestników

badania rynku

Szanowni Państwo,

pragnę zawiadomić, że wznawiamy zawieszoną 25 marca rekrutację uczestników badania rynku Operator Logistyczny Roku. Dotychczasowi uczestnicy tego projektu w głosowaniu jednogłośnie potwierdzili chęć udziału w badaniu i realizacji badania w najlepszym w trudnych czasach momencie. Zdecydowana większość głosujących za optymalny moment uznała wrzesień, kiedy sytuacja powinna ulec normalizacji.

Operator Logistyczny Roku 2020.

IX edycja badania satysfakcji klientów*

 

To badanie satysfakcji klientów jest dostępne dla wszystkich firm działających na rynku usług logistycznych. Szczególnie pożądany jest udział tych firm, które szukają sposobu, aby zaprezentować swoje osiągnięcia szerokiemu ogółowi odbiorców usług logistycznych. Jedynie miarodajne w tym względzie są opinie klientów. Rekomendacje klientów będą wiarygodne jednak tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone w sposób niezależny. Stąd idea przeprowadzania takiego niezależnego badania satysfakcji klientów.

 • Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w badaniu prosimy o kontakt listowny. W odpowiedzi prześlemy wszelkie niezbędne materiały informacyjne i druki zgłoszeniowe

 • Wszystkim chętnie prześlemy raport z analizą generalnych wyników zeszłorocznego badania (do wyboru: wersja elektroniczna i/lub wersja drukowana)
   

Obejrzyj Galę Logistyki 2019:

Operator Logistyczny Roku 2020.

IX edycja badania satysfakcji klientów

Grudzień 2020 - Warszawa

 

Adresat oferty:

firmy świadczące różnego rodzaju usługi logistyczne (transport, spedycja drogowa, spedycja lotnicza i morska, usługi ekspresowe i kurierskie, magazynowanie, logistyka kontraktowa, obsługa handlu elektronicznego)

 

Próba:

celowa (kluczowi klienci każdego uczestnika badania – definicja uzgadniana z uczestnikiem); wielkość próby: maksymalnie 150 lub próba całkowita (wszyscy kluczowi klienci w przypadku ograniczonej liczby klientów); zakładana realizacja próby: 50 wywiadów lub 66% próby całkowitej

 

Metoda badania:

badanie satysfakcji klientów; wywiady realizowane telefonicznie, przyjazne dla rozmówców (pytania nie dotykają kwestii drażliwych, pytania zestawione są w logiczne serie, pytania o ocenę posługują się stałą wygodną skalą 1-10, pytania otwarte nie są skomplikowane i dotyczą jedynie nazwy wybranej firmy); wywiady anonimowe (odpowiedzi zostaną zagregowane, aby uniemożliwić identyfikację rozmówcy)

 

Realizacja terenowa:

zewnętrzna agencja telemarketingowa

 

Grupa docelowa:

osoba po stronie klienta potrafiąca ocenić całokształt współpracy (definicja uzgadniana z uczestnikiem)

 

Cel badania:

Dostarczenie partnerom projektu użytecznej wiedzy na temat sytuacji na rynku usług logistycznych; cele szczegółowe:

1. Porównanie oferty konkurujących ze sobą firm,

2. Określenie potrzeb i oczekiwań klientów,

3. Określenie pozycji działających na rynku firm,

4. Wskazanie mocnych i słabych punktów oferowanego przez daną firmę standardu usług

 

Harmonogram badania:

zgłoszenie udziału – 31 lipca,

przekazanie materiałów do badania – 14 sierpnia,

realizacja terenowa – 31 sierpnia/9 października,

opracowanie indywidualnych raportów z badania – październik,

opracowanie zbiorczych raportów – listopad,

przygotowanie akcji promocyjnej – październik/listopad, 

publiczne ogłoszenie wyników podczas Gali Logistyki – grudzień/styczeń/luty 
[termin zostanie ustalony po zniesieniu przez władze zakazu organizowania tego rodzaju imprez]

 

Koszt uczestnictwa:

5500 zł

 

Raportowanie:

raporty przygotowywane indywidualnie w formacie MS Word dla każdego z uczestników (tabele z pełnym rozkładem wyników i osobne zestawienie wyników podstawowych) – bez dodatkowych opłat; raporty pogłębione na zamówienie (porównanie podstawowych wyników wybranych konkurentów lub określonych segmentów rynku, także danych historycznych) w formacie MS Power Point – opłata do uzgodnienia; raport generalny (ranking, tekst z omówieniem wyników – ogólnie dostępny; publikacja Raport Specjalny DGC - bezpłatna (utrzymywana z reklam)

 

Akcja promocyjna:

Publiczne ogłoszenie wyników badania na Gali Logistyki (ranking najlepszych firm); publikacja generalnych wyników badania; insertowanie raportu specjalnego DGC w prasie branżowej oraz wysyłka bezpośrednia; artykuły w prasie; relacje w mediach elektronicznych ; obecność na portalach tematycznych

 

Z wyrazami szacunku

 

Piotr Szreter

 

Wypełnione zgłoszenie prosimy odesłać na następujący adres:

piotr.szreter@dgc.com.pl

ZGŁOŚ UDZIAŁ W BADANIU

Opertator Logistyczny roku 2020

informacje rynkowe

O KLIENTACH KORPORACYJNYCH

 

O firmie DGC

PIOTR SZRETER

Data Group Consulting

Agencja badań rynkowych Data Group Consulting istnieje od 2003 roku. Jej założycielem jest Piotr Szreter, socjolog. Zespół badawczy firmy Data Group Consulting wcześniej współtworzył wyspecjalizowaną komórkę w ramach nieistniejącej już firmy Data Group S.A. Projekty Data Group Consulting są bezpośrednią kontynuacją prac realizowanych wcześniej.

DGC specjalizuje się w zaspokajaniu zapotrzebowania na informacje rynkowe o klientach korporacyjnych. Misją firmy jest dostarczanie użytecznych informacji rynkowych menedżerom poszczególnych dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem: zaczynając od zarządzania zasobami ludzkimi a kończąc na zarządzaniu łańcuchem dostaw. Podstawową specjalizacją stało się jednak zaspokajanie potrzeb badawczych przedsiębiorstw działających w branży usług logistycznych.

DGC ma doświadczenie w realizacji projektów marketingowych na potrzeby stowarzyszeń, izb gospodarczych, fundacji oraz mediów.

 

We współpracy z czołowymi pismami branżowymi DGC publikuje własną serię wydawniczą „Raporty Specjalne Data Group Consulting”, cenioną za rozpowszechnianie analiz rynku oraz aktualne katalogi i rankingi przedsiębiorstw. Raporty dostępne są w wersji drukowanej oraz w formie cyfrowej.

 

Najbardziej znanymi projektami DGC są realizowany nieprzerwanie od 2002 roku program badawczy Operator Logistyczny Roku oraz publikowany od dziesięciu lat ranking najbardziej efektywnych firm w branży logistycznej Top1500. W obu przypadkach partnerem jest wydawnictwo Eurologistics.

 

operator

LOGISTYCZNY ROKU

Podstawowe informacje o badaniu Operator Logistyczny Roku

To badanie satysfakcji klientów jest dostępne dla wszystkich firm działających na rynku usług logistycznych. Udział w badaniu biorą firmy, które szukają sposobu, aby zaprezentować swoje osiągnięcia szerokiemu ogółowi odbiorców usług logistycznych. Jedynie miarodajne w tym względzie są opinie dotychczasowych klientów. Rekomendacje klientów będą wiarygodne jednak tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone w sposób niezależny. Stąd idea przeprowadzania takiego niezależnego badania satysfakcji klientów.

Adresat oferty: firmy świadczące różnego rodzaju usługi logistyczne (transport, spedycja drogowa, spedycja lotnicza i morska, usługi ekspresowe i kurierskie, magazynowanie, logistyka kontraktowa, obsługa handlu elektronicznego)

 

Próba: celowa (kluczowi klienci każdego uczestnika badania

Metoda badania: badanie satysfakcji klientów; wywiady realizowane telefonicznie

 

Realizacja terenowa: zewnętrzna agencja telemarketingowa

Grupa docelowa: osoba po stronie klienta potrafiąca ocenić całokształt współpracy

 

Cel badania: Dostarczenie partnerom projektu użytecznej wiedzy na temat sytuacji na rynku usług logistycznych;

 

Cele szczegółowe:

 1. Porównanie oferty konkurujących ze sobą firm,

 2. Określenie potrzeb i oczekiwań klientów,

 3. Określenie pozycji działających na rynku firm,

 4. Wskazanie mocnych i słabych punktów oferowanego przez daną firmę standardu usług.

Wybrani uczestnicy 2002-2018

 • arvato Services

 • C. Hartwig Gdynia

 • Cat LC

 • Cargoforte/UTi

 • Delta Trans

 • DFDS Transport/Frans Maas//DSV

 • DHL Express

 • DHL Global Forwarding

 • DHL Supply Chain

 • DPD

 • Fiege

 • FM Logistic

 • GEFCO

 • General Logistics Systems

 • Giraud/Geodis

 • Hellmann Worldwide Logistics

 • ID Logistics

 • JAS-FBG

 • Kuehne+Nagel

 • Link

 • Logwin Air+Ocean

 • M&M Militzer & Münch/ET Logistik

 • Maersk Logistics/Damco

 • Maszoński-Logistic

 • No Limit

 • Norbert Dentressangle

 • Omega Pilzno

 • Panalpina

 • PEKAES

 • Poczta Polska

 • Raben Group (Raben Polska, Raben Transport, Fresh Logistics)

 • Schenker

 • Spedimex

 • TNT Express Worldwide

 • UPS

 • Vos Logistics

 

TOP

1500

 • arvato Services

 • C. Hartwig Gdynia

 • Cat LC

 • Cargoforte/UTi

 • Delta Trans

 • DFDS Transport/Frans Maas//DSV

 • DHL Express

 • DHL Global Forwarding

 • DHL Supply Chain

 • DPD

 • Fiege

 • FM Logistic

 • GEFCO

 • General Logistics Systems

 • Giraud/Geodis

 • Hellmann Worldwide Logistics

 • ID Logistics

 • JAS-FBG

 • Kuehne+Nagel

 • Link

 • Logwin Air+Ocean

 • M&M Militzer & Münch/ET Logistik

 • Maersk Logistics/Damco

 • Maszoński-Logistic

 • No Limit

 • Norbert Dentressangle

 • Omega Pilzno

 • Panalpina

 • PEKAES

 • Poczta Polska

 • Raben Group (Raben Polska, Raben Transport, Fresh Logistics)

 • Schenker

 • Spedimex

 • TNT Express Worldwide

 • UPS

 • Vos Logistics

Podstawowe informacje o badaniu Top 1500

Badanie realizowane corocznie, począwszy od 2006 r. Służy jako narzędzie pomiaru rynku usług logistycznych.

Badanie obejmuje wszystkie firmy o przychodach powyżej 1 mln zł. Analizie poddawane są aktualne wyniki finansowe 1500 największych (trzy ostatnie okresy obrachunkowe). Analiza efektywności obejmuje rentowność działalności, płynność finansową, sprawność wykorzystania zasobów oraz finansowanie działalności. Na jej podstawie sporządzany jest ranking najbardziej efektywnych firm oraz raport, który pozwala dokonać segmentacji rynku, zmierzyć udziały rynkowe oraz wyznaczyć dominujące tendencje.

Wskaźniki efektywności

 • Dynamika sprzedaży

 • Marża operacyjna

 • Marża netto

 • Rentowność aktywów

 • Rentowność kapitału własnego

 • Rotacja należności

 • Rotacja zobowiązań

 • Płynność finansowa bieżąca

 • Płynność finansowa gotówkowa

 • Rotacja aktywów

 • Relacja kapitału własnego do przychodów

 • Pokrycie zadłużenia kapitałem własnym

Wyniki badania przedstawiane są w postaci dwóch samodzielnych rankingów:

 

Top500 (pięćset największych - duże i średnie firmy) i

Top1500 (zestawienie obejmuje małe firmy i faktycznie liczone jest od 501 do 1500 firmy pod względem wielkości sprzedaży).

Pierwsze sporządzane jest od 2006, drugie – od 2011 roku.

Badania

ad-hoc realizowane przez DGC

 • arvato Services

 • C. Hartwig Gdynia

 • Cat LC

 • Cargoforte/UTi

 • Delta Trans

 • DFDS Transport/Frans Maas//DSV

 • DHL Express

 • DHL Global Forwarding

 • DHL Supply Chain

 • DPD

 • Fiege

 • FM Logistic

 • GEFCO

 • General Logistics Systems

 • Giraud/Geodis

 • Hellmann Worldwide Logistics

 • ID Logistics

 • JAS-FBG

 • Kuehne+Nagel

 • Link

 • Logwin Air+Ocean

 • M&M Militzer & Münch/ET Logistik

 • Maersk Logistics/Damco

 • Maszoński-Logistic

 • No Limit

 • Norbert Dentressangle

 • Omega Pilzno

 • Panalpina

 • PEKAES

 • Poczta Polska

 • Raben Group (Raben Polska, Raben Transport, Fresh Logistics)

 • Schenker

 • Spedimex

 • TNT Express Worldwide

 • UPS

 • Vos Logistics

 

Inne:

 

BADANIA SYSTEMÓW ORGANIZACJI DOSTAW

Badanie zarządzania dostawami przez producenta artykułów szybkozbywalnych

 • Potrzeby i oczekiwania odbiorców

 • Odczuwanie siły przetargowej wobec dostawców produktów

 • Postrzeganie dystansu między dostawcami

 • Wskazanie benchmarku i odnotowanie odbiegających od normy (korzystnych i niekorzystnych z punktu widzenia odbiorcy) rozwiązań stosowanych przez konkurencyjnych dostawców

 • Najważniejsze trendy w sposobie kształtowania relacji między dostawcami produktów a odbiorcami 

 • Kierunki rozwoju usług związanych z głównymi zadaniami realizowanymi przez dostawców

 • Rola integratora usług logistycznych

 • Badanie organizacji dostaw części zamiennych przez producenta urządzeń mechanicznych

 • Badanie organizacji dostaw do odbiorców hurtowych i końcowych z punktu widzenia integratora usług logistycznych

 • Badanie specjalizacji branżowej integratorów usług logistycznych

BADANIA WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJI FIRM LOGISTYCZNYCH

 

Badanie zarządzania flotą przewoźników

 • Rozpoznanie pozytywów i negatywów współpracy

 • Rozpoznanie trudności w komunikacji

 • Ocena współpracy na tle rynku

 • Rozpoznanie sytuacji rynkowej przewoźników

 • Ocena możliwości rozwoju przewoźników

Inne:

Badanie zarządzania działem sprzedaży firmy logistycznej (stały nadzór nad jakością pracy handlowców)

BADANIA SEGMENTACYJNE ODBIORCÓW USŁUG LOGISTYCZNYCH

 

Badania satysfakcji klientów

 • Doraźne

 • Ciągły nadzór nad jakością obsługi

Zarządzanie i organizacja

 1. Komunikacja [łatwość i szybkość uzyskania kontaktu z właściwą osobą]

 2. Kompetencje [decyzje podejmowane na szczeblu kontaktu z klientem]

 3. Elastyczność [reakcja na nietypowe sytuacje]

 4. Czas reakcji [pełne rozwiązanie zgłoszonej sprawy w akceptowalnym czasie]

 5. Raportowanie Innowacyjność [wprowadzanie nowych technologii]

 6. Informatyzacja [integracja systemów informatycznych]

 

Realizacja procesu logistycznego

 1. Terminowość dostaw

 2. Szybkość dostaw [czas realizacji dostaw zgodny z oczekiwaniami]

 3. Mobilność systemu dostaw [realizacja dostaw w niestandardowym czasie]

 4. Adekwatność środków transportu [dostosowanie pojazdów]

 5. Bezbłędność dostaw

 6. Bezpieczeństwo przesyłek

 7. Optymalizacja procesu logistycznego [minimalizacja czasu i kosztów dostaw]

 8. Poprawność i kompletność dokumentacji

 

Warunki współpracy

 1. Poziom techniczny taboru

 2. Obszar działania [gęstość i zasięg sieci dystrybucji, dogodna lokalizacja]

 3. Zakres usług [kompleksowość]

 4. Potencjał Standard usług [jakość usług odpowiada proponowanej cenie]

 

Generalna ocena

 1. Wyjątkowość firmy na rynku

 2. Braki firmy w porównaniu z innymi firmami

 3. Najsłabsze strony firmy

 4. Najmocniejsze strony firmy

 5. Elementy, które w pracy firmy trzeba zmienić [krótkookresowe]

 6. Warunki poprawy/udoskonalenia jakości usług [długookresowe)

BADANIA KONKURENCJI / PRZETARGI NA OBSŁUGĘ LOGISTYCZNĄ

 

Organizacja konkursu ofert na obsługę logistyczną

 • Przygotowanie treści i sformatowanie zapytania ofertowego

 • Selekcja i dobór firm logistycznych, do których trafi zapytanie ofertowe

 • Identyfikacja osób odpowiedzialnych w firmach logistycznych za składanie ofert

 • Nawiązanie kontaktu z tymi osobami

 • Wysyłka zapytań ofertowych

 • Monitorowanie spływu ofert

 • Zestawienie i standaryzacja ofert

 • Analiza ofert

Inne:

 • Badanie poziomu cen obowiązujących na rynku za wybrane usługi magazynowo-logistyczne oraz badanie doświadczenia, referencji, możliwości realizacji dostaw, zasobów i umiejętności wybranych operatorów usług logistycznych

 • Badanie poziomu cen obowiązujących na rynku na przesyłki drobnicowe i całopojazdowe

BADANIA SEGMENTACYJNE DOSTAWCÓW USŁUG LOGISTYCZNYCH

 

Badanie segmentacyjne rynku dostawców usług logistycznych

 • Oszacowanie wielkości rynku usług oraz wielkości segmentów (ujęcie ilościowe i wartościowe)

 • Wskazanie trendów w tych segmentach

 • Ocena konkurentów działających w segmentach

 • Udziały rynkowe

 • Zasięg geograficzny

 • Preferowane kierunki w imporcie oraz eksporcie

 • Potencjał wykonawczy

 • Strategia rynkowa

 • Pozycja rynkowa

 

DGC Piotr Szreter

ul. Sielecka 48/69

00-738 Warszawa

tel.: 505 121 345

e-mail: piotr.szreter@dgc.com.pl

www.dgc.com.pl