Operator-logistyczny-2020-LOGO.png

XXI edycja badania satysfakcji klientów
 

Tradycyjnie z początkiem lutego rozpoczyna się rekrutacja uczestników badania rynku Operator Logistyczny Roku, jedynego przedsięwzięcia tego typu, wyjątkowego także na tle innych branż.
 

Operator Logistyczny Roku 2022.
XXI edycja badania satysfakcji klientów


To badanie satysfakcji klientów jest dostępne dla wszystkich firm działających na rynku usług logistycznych. Szczególnie pożądany jest udział tych firm, które szukają sposobu, aby zaprezentować swoje osiągnięcia szerokiemu ogółowi odbiorców usług logistycznych. Jedynie miarodajne w tym względzie są opinie dotychczasowych klientów. Rekomendacje klientów będą wiarygodne jednak tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone w sposób niezależny. Stąd idea przeprowadzania takiego niezależnego badania satysfakcji klientów.

DOŁĄCZ DO PROGRAMU BADAWCZEGO

LOGISTYCZNY ROKU 2022

DLACZEGO WARTO ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W BADANIU?

Dostępne dla wszystkich firm

Badanie satysfakcji klientów Operator Logistyczny Roku jest dostępne dla wszystkich firm działających na rynku usług logistycznych.

Pomiar zadowolenia klientów

Pozwala nie tylko zmierzyć zadowolenie i lojalność  ale także określić pozycję firmy na rynku, dzięki możliwości porównania `

z wynikami konkurentów.

Promocja jakości usług

Promuje te firmy, które szukają sposobu, aby zaprezentować swoje osiągnięcia szerokiemu ogółowi odbiorców usług logistycznych

Wiarygodna ocena
pozycji rynkowej

Operator Logistyczny Roku nie dzieli firm na lepsze i gorsze, nie wyróżnia też największych kosztem pozostałych.

Podział na specjalizacje

Jest to możliwe dzięki zasadzie doboru uczestników - wskutek własnej selekcji do badania trafiają tylko ci, którzy walczą o miano liderów poszczególnych specjalizacji rynkowych.

Rekomendacje klientów

Badanie udziela rekomendacji jakości świadczonych usług. Jedynie miarodajne w tym względzie są opinie klientów.

Nagrody i wyróżnienia w badaniu Operator Logistyczny Roku
wręczymy uroczyście podczas Gali Logistyki, Transportu i Produkcji.

Laureatów badania oklaskiwać będą najważniejsze osoby z sektora TSL i produkcji w Polsce.
 

Wydarzenie o blisko dwudziestoletniej tradycji zyskało już sobie status branżowego święta,
zaś znalezienie się na scenie jest dla nagrodzonych prawdziwym powodem do dumy.

logo-gala-2021-render.png
statuetka.png

Data Group Consulting

Agencja badań rynkowych

PIOTR SZRETER

Data Group Consulting

Agencja badań rynkowych Data Group Consulting istnieje od 2003 roku. Jej założycielem jest Piotr Szreter, socjolog. Zespół badawczy firmy Data Group Consulting wcześniej współtworzył wyspecjalizowaną komórkę w ramach nieistniejącej już firmy Data Group S.A. Projekty Data Group Consulting są bezpośrednią kontynuacją prac realizowanych wcześniej.

DGC specjalizuje się w zaspokajaniu zapotrzebowania na informacje rynkowe o klientach korporacyjnych. Misją firmy jest dostarczanie użytecznych informacji rynkowych menedżerom poszczególnych dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem: zaczynając od zarządzania zasobami ludzkimi a kończąc na zarządzaniu łańcuchem dostaw. Podstawową specjalizacją stało się jednak zaspokajanie potrzeb badawczych przedsiębiorstw działających w branży usług logistycznych.

DGC ma doświadczenie w realizacji projektów marketingowych na potrzeby stowarzyszeń, izb gospodarczych, fundacji oraz mediów.

 

We współpracy z czołowymi pismami branżowymi DGC publikuje własną serię wydawniczą „Raporty Specjalne Data Group Consulting”, cenioną za rozpowszechnianie analiz rynku oraz aktualne katalogi i rankingi przedsiębiorstw. Raporty dostępne są w wersji drukowanej oraz w formie cyfrowej.

 

Najbardziej znanymi projektami DGC są realizowany nieprzerwanie od 2002 roku program badawczy Operator Logistyczny Roku oraz publikowany od dziesięciu lat ranking najbardziej efektywnych firm w branży logistycznej Top1500. W obu przypadkach partnerem jest wydawnictwo Eurologistics.

Nasze główne projekty

gala.jpg

Operator Logistyczny Roku

Podstawowe informacje o badaniu

To badanie satysfakcji klientów jest dostępne dla wszystkich firm działających na rynku usług logistycznych.

Szczególnie pożądany jest udział tych firm, które szukają sposobu, aby zaprezentować swoje osiągnięcia szerokiemu ogółowi odbiorców usług logistycznych. Jedynie miarodajne
w tym względzie są opinie dotychczasowych klientów. Rekomendacje klientów będą wiarygodne jednak tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone w sposób niezależny. Stąd idea przeprowadzania takiego niezależnego badania satysfakcji klientów.

Top 1500

Podstawowe informacje o badaniu

Badanie realizowane corocznie, począwszy od 2006 r. Służy jako narzędzie pomiaru rynku usług logistycznych.

Badanie obejmuje wszystkie firmy o przychodach powyżej 1 mln zł. Analizie poddawane są aktualne wyniki finansowe 1500 największych (trzy ostatnie okresy obrachunkowe). Analiza efektywności obejmuje rentowność działalności, płynność finansową, sprawność wykorzystania zasobów oraz finansowanie działalności. Na jej podstawie sporządzany jest ranking najbardziej efektywnych firm oraz raport, który pozwala dokonać segmentacji rynku, zmierzyć udziały rynkowe oraz wyznaczyć dominujące tendencje.

Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak oferowane przez nas usługi mogą przyczynić się do sukcesu Twojej firmy.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie!