Top500/Top1500 to szeroko zakrojone badanie, które pozwala na: dokonanie rozróżnienia grup firm według kluczowych parametrów (wielkości, typu własności, rodzaju działalności itp.), zmierzenie udziałów rynkowych, wydzielenie grup firm ze względu na rolę pełnioną na rynku, wyznaczenie dominujących tendencji. Raport z badania zwraca uwagę, że tylko w sytuacji koniunktury firmy nie pełniące samodzielnej roli na rynku są w stanie rozwijać się w tempie zbliżonym do większych firm. Tym niemniej, o ile osiągają wtedy rentowność na poziomie większych firm, to długookresowo ich tempo wzrostu sprzedaży jest znacząco niższe (w okresie dekoniunktury małe firmy jako grupa sprzedają znacząco mniej, podczas gdy pozostałe potrafią rozwijać sprzedaż bez większych zakłóceń).
 
W związku z tym stopniowo zmienia się struktura pięciuset największych firm, maleje wśród nich udział firm transportowych, rośnie firm świadczących usługi logistyczne i kurierskie. Wobec dynamicznego rozwoju olbrzymiej masy firm średniej wielkości, udział w rynku największych grup logistycznych stale słabnie, obecnie 50 największych firm ma 43,8% udziału w rynku, podczas gdy w szczytowym momencie (2008 r.) zgarniały aż 53,1% przychodów ze sprzedaży usług. Tradycyjnie najszybciej rozwijają się firmy średniej wielkości, korzystające z dźwigni finansowej chętniej niż pozostałe firmy logistyczne. Zadłużenie średniej wielkości firm, inaczej niż pozostałych, zazwyczaj przekracza górną granicę zalecanego przedziału 0,57-0,67; stopa zadłużenia po 2008 r. stopniowo jednak spada, od niedawna za wyjątkiem największych firm. Zadłużenie małych firm trwale znajduje się poniżej zalecanego przedziału; wysoki koszt pozyskania kapitału przyczyną nieoptymalnej struktury ich finansowania.
Aktualne badanie potwierdza poprawę wyników branży. Rynek usług logistycznych stale się rozwija. Zastopowany został długookresowy trend spadku tempa wzrostu sprzedaży. Warto zwrócić uwagę, że transport drogowy - najszybciej rozwijająca się dziedzina usług logistycznych po 2009 r. - obecnie zwolnił tempo. Z jednej strony można zaobserwować tendencję do uzyskiwania ponadprzeciętnego zarobku przez przedsiębiorstwa dysponujące własną flotą (marża ze sprzedaży ponad 4% w porównaniu z 3% marży uzyskiwanej przed przedsiębiorstwa korzystające głownie z usług obcych), z drugiej jednak strony widać, że gdy tylko – tak jak teraz - poprawiają się możliwości zarobkowania, floty obcej przybywa.
 
W tej sytuacji duże czysto transportowe firmy, posiadając ograniczony zasób środków transportu, przestają się korzystnie różnić od firm spedycyjnych. Trzeba pamiętać, że wysoki udział kapitału własnego w pasywach ma tylko co trzecia firma transportowa. Charakterystyczne, że przodują pod tym względem firmy mające długą tradycję (prowadzone od co najmniej kilkunastu lat, często  w formie jednoosobowej działalności gospodarczej). Mimo tego, że (prawie zupełnie) rezygnują z korzystania z dźwigni finansowej, osiągają lepsze efekty gospodarowania niż inne firmy transportowe. Sprzedają mniej, ale zarabiają zdecydowanie więcej pieniędzy. Natomiast aż połowa firm transportowych jest nadmiernie zadłużona. Firmy te muszą wiele sprzedawać po niskiej cenie, aby spłacić dług.

50 najbardziej efektywnych ekonomicznie dużych firm logistycznych

50 najbardziej efektywnych ekonomicznie małych firm logistycznych

Podział firm sklasyfikowanych w Top500 według wielkości sprzedaży

Wielkość sprzedaży a rentowność firm logistycznych w 2016

Zamów pełną wersję aktualnego raportu:

  • prezentacja generalnych wyników badania rynku w ujęciu historycznym
  • ocena efektywności firm na tle rynku
  • podstawowe dane finansowe
  • wybrane wskaźniki
  • katalog alfabetyczny
  • dane teleadresowe
  • ogólne i szczegółowe zestawienia rankingowe
 

Zamów raport Top1500

Najbardziej efektywne firmy logistyczne

Cena 400 zł

 

DGC Piotr Szreter

ul. Sielecka 48/69

00-738 Warszawa

tel.: 505 121 345

e-mail: piotr.szreter@dgc.com.pl

www.dgc.com.pl